Và do đó, tháng 4/2009, các quyết định quan hành pháp (tha) ea ka dân quyết định tha, ann của bà zhu và ép buộc người khác phải trả gần 720.000 ... - theo cáo trạng, trong các quyết định về việc công đức, cô phát hiện ra rằng tha vùng promoter bán 5000 mét vuông đất và đất đai thuộc về vợ của tài sản mỹ của con trai mình. Theo quan điểm của chuyển giao này nó không phải là hợp pháp, trong tháng mười hai năm 2009, công bố việc bắt giữ chỉ quyết định tha trên đất, để đảm bảo tha nói. 
 
15/12/2009, khu vực tiểu vùng tha giam giữ đội và chuyển toàn bộ tài sản cho vợ, con trai bị bắt giữ quản lý quyết định sử dụng cho đến khi bộ phận này. Một vài ngày sau đó, con trai của các hướng dẫn của các bộ phận để truy tố vợ ông đến tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng họ đã không làm như vậy. Từ đầu tháng 12/2012, ông đã thuê đất về máy nhổ ra cây cà phê và cây ăn quả, và sau đó đã thuê một máy kéo để canh tác mảnh đất để chuẩn bị trồng ngô. Con phá hoại tài sản, nhãn 33, 10 di tích cà phê, cây phật, và hai vải, hồng xiêm hai cây (tổng trị giá khoảng 88 triệu lỗ). 

Kết quả hình ảnh cho phá thai đại đông 

Nguyễn đình sơn, người khiếu nại yêu cầu bồi thường cho công bằng với gần 836 triệu tại tòa án. 
Công an quận khu vực tha gửi văn bản đề nghị làm rõ sự phá hoại của con trai của tài sản bị tịch thu. Tháng 7/2013 công an huyện cơ quan cảnh sát điều tra ea ka theo điều 310 của bộ luật hình sự vi phạm của con trai ông về tội chiếm đoạt tài sản theo khoản 1 của công tố. May 2013 fenzhi 11, khu vực vks và con trai truy tố bản cáo trạng. Một tháng sau đó, ea ka quận toà án nhân dân kết án phạt tù từ sáu tháng thử nghiệm sơ bộ bức tranh của mình, và vợ ông bị buộc phải bồi thường cho chi nhánh 88 triệu khu vực tăng huyết áp. 
Ông mô tả các khiếu nại. Tháng 6/2014, trường hợp đầu tiên tỉnh dole tòa án nhân dân kết án bị hủy bỏ, bởi vì sau khi đăng ký bắt buộc của các công tố viên sáng tác tái thẩm toà án nhân dân huyện ea ka tham dự một buổi điều trần sơ bộ là không hoàn toàn cho phép nhà nước khi làm nhiệm vụ. 
Tòa án chấp nhận, huyện tìm thấy lý do tốt để buộc tội con trai mình nên trả các yêu cầu ghi lại để điều tra bổ sung. Hai ngàn mười lăm điểm trong tháng sáu, sau khi điều tra bổ sung, cơ quan điều tra xác định bức tranh của ông không phải là quận tha chi nhánh tịch thu tài sản. Sơn cà phê mục đích phá hủy đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây có năng suất cao. Hành vi của mình là không có tội vi phạm bị bắt giữ do cơ quan điều tra nên đã quyết định đình chỉ khoản 2 của điều tra của mình theo mục 107 của tài sản tụng hình sự. 

Để đình chỉ nhận được quyết định nêu trên để điều tra ông con trai hỏi ea ka tòa án quận - cơ quan chịu trách nhiệm cho một lời xin lỗi, theo luật trách nhiệm hữu nhà nước phải bồi thường - một tổng bồi thường hơn 800 triệu. 
https://www.bakespace.com/members/profile/banhkemgiaotanbinh/1198632/
https://qiita.com/banhkemgiaotanbinh
https://www.flickr.com/photos/192944927@N04/51202376923/in/dateposted/
https://www.plurk.com/p/odib7p
https://www.pinterest.com/pin/290693350956605792/
https://stocktwits.com/banhkemgiaotanbinh
https://www.spigotmc.org/members/banhtheoyeucau.1312374/
https://readthedocs.org/projects/banhkemlamtheoyeucau/
http://sco.lt/52szGi
https://issuu.com/banhkemlamtheoyeucau
https://www.inprnt.com/profile/banhkemlamtheoyeucau/
https://zeef.com/profile/banhkemlamtheoyeucau
https://www.bakespace.com/members/profile/banhkemlamtheoyeucau/1198633/
https://slides.com/banhkemlamtheoyeucau
https://www.ranker.com/writer/banhkemlamtheoyeucau
https://qiita.com/banhkemlamtheoyeucau
https://www.flickr.com/photos/192944927@N04/51202378323/in/dateposted/
https://www.plurk.com/p/odib89
https://www.pinterest.com/pin/290693350956605794/
https://www.bonanza.com/users/49026690/profile?preview=true
https://stocktwits.com/banhkemlamtheoyeucau
https://linkhay.com/link/4518763/banhkemlamtheoyeucau
https://www.spigotmc.org/members/banhkemmungtho.1312380/
https://readthedocs.org/projects/banhkemmungtho/
http://sco.lt/6nsxDU
https://issuu.com/banhkemmungtho
https://www.inprnt.com/profile/banhkemmungtho/
https://zeef.com/profile/banhkemmungtho
https://www.bakespace.com/members/profile/banhkemmungtho/1198634/
https://qiita.com/banhkemmungtho
https://www.flickr.com/photos/192944927@N04/51202177921/in/dateposted/
https://www.plurk.com/p/odib8n
https://www.pinterest.com/pin/290693350956605797/
https://stocktwits.com/banhkemmungtho
https://www.spigotmc.org/members/banhkemtangongba.1312382/
https://readthedocs.org/projects/banhkemtangongba/
http://sco.lt/7qohDk
https://issuu.com/banhkemtangongba
https://www.inprnt.com/profile/banhkemtangongba/
https://zeef.com/profile/banhkemtangongba
https://www.bakespace.com/members/profile/banhkemtangongba/1198635/
https://slides.com/banhkemtangongba
https://www.ranker.com/writer/banhkemtangongba
https://qiita.com/banhkemtangongba
https://www.flickr.com/photos/192944927@N04/51201463712/in/dateposted/
https://www.plurk.com/p/odib94
https://www.pinterest.com/pin/290693350956605800/
https://www.bonanza.com/users/49026744/profile?preview=true
https://stocktwits.com/banhkemtangongba
https://linkhay.com/link/4518772/banhkemtangongba
https://www.spigotmc.org/members/banhmungtho2.1312385/
https://readthedocs.org/projects/banhkemmungtho2/
http://sco.lt/7qJtk8
https://issuu.com/banhkemmungtho2
https://www.inprnt.com/profile/banhkemmungtho2/
https://zeef.com/profile/banhkemmungtho2
https://www.bakespace.com/members/profile/banhkemmungtho2/1198637/
https://qiita.com/banhkemmungtho2
https://www.flickr.com/photos/192944927@N04/51202383723/in/dateposted/
https://www.plurk.com/p/odib9g
https://www.pinterest.com/pin/290693350956605802/
https://stocktwits.com/banhkemmungtho2
https://www.spigotmc.org/members/banhkeminhinh.1312393/
https://readthedocs.org/projects/banhkeminhinh/
http://sco.lt/5MBi76
https://issuu.com/banhkeminhinh
https://www.inprnt.com/profile/banhkeminhinh/
https://zeef.com/profile/banhkeminhinh
https://www.bakespace.com/members/profile/banhkeminhinh/1198642/
https://slides.com/banhkeminhinh
https://www.ranker.com/writer/banhkeminhinh
https://qiita.com/banhkeminhinh
https://www.flickr.com/photos/192944927@N04/51201466717/in/dateposted/
https://www.plurk.com/p/odib9r
https://www.pinterest.com/pin/290693350956605809/
https://www.bonanza.com/users/49067831/profile
https://stocktwits.com/banhkeminhinh
https://linkhay.com/link/4518783/banhkeminhinh
https://www.spigotmc.org/members/banhhinhchuso.1312397/
https://readthedocs.org/projects/banhsinhnhathinhchuso/
http://sco.lt/6Ocedk
https://issuu.com/banhsinhnhathinhchuso
https://www.inprnt.com/profile/banhsinhnhathinhchuso/
https://zeef.com/profile/banhsinhnhathinhchuso
https://www.bakespace.com/members/profile/banhsinhnhathinhchuso/1198645/
https://qiita.com/banhsinhnhathinhchuso
https://www.flickr.com/photos/192944927@N04/51202185251/in/dateposted/
https://www.plurk.com/p/odiba9
https://www.pinterest.com/pin/290693350956605812/
https://stocktwits.com/banhsinhnhathinhchuso
https://www.spigotmc.org/members/banhhinhchuso2.1312400/
https://readthedocs.org/projects/banhsinhnhathinhchuso2/
http://sco.lt/71E6KW
https://issuu.com/banhsinhnhathinhchuso2
https://www.inprnt.com/profile/banhsinhnhathinhchuso2/
https://zeef.com/profile/banhsinhnhathinhchuso2
https://www.bakespace.com/members/profile/banhsinhnhathinhchuso2/1198647/
https://slides.com/banhsinhnhathinhchuso2
https://www.ranker.com/writer/banhsinhnhathinhchuso2
https://qiita.com/banhsinhnhathinhchuso2